Descoperiți noua funcționalitate de căutare instantă și găsiți produsele dorite!

VinLaUsa

Politica de confidențialitate

SC ALMMA COMIXT, cu sediul în orașul Bacău, pe strada Ana Ipatescu Nr. 4, prin politica de confidențialitate dorește să vă informeze,  cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și utilizăm,  în timpul vizitării de către dvs. a site-ului nostru web,  ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu acestea. Luăm în serios datele dvs. personale, nu le transmitem altor persoane, ci le stocăm și prelucrăm în siguranță. Colectăm și utilizăm date cu caracter personal numai în măsura permisă prin lege sau dacă ne-ați acordat consimțământul prealabil în acest sens.

Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor pe care acesta le introduce în timpul creării contului și pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. 

SC Almma Comixt SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. 

Utilizatorul este de acord ca SC Almma Comixt SRL să prelucreze datele cu caracter personal potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pe teritoriul României si/sau în străinatate, direct sau prin partenerii contractuali ai SC Almma Comixt SRL în scop de marketing, pentru efectuarea de analize statistice și activitati de marketing. Conform Legii nr.677/2001, utilizatorii au în special urmatoarele drepturi: de informare și acces la date, de intervenție asupra datelor, de opozitie la colectarea și prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, precum și modalitațile de exercitare ale acestora. Utilizatorii declară că sunt de accord ca SC Almma Comixt SRL să prelucreze datele lor personale furnizate, potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 și că au luat la cunoștință de drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 mai sus menționate. 

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau alte verificări legale, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Nu primim informații cu caracter personal (cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail, profilul de socializare, interesele și preferințele, adresa, informații despre produsele și serviciile achiziționate, sau informații bancare) din alte surse. Există posibilitatea să colectăm date doar prin module cookie sau alte tehnologii similare (date ce includ adresa IP, anunțuri pe care a-ți dat click, locație, pagini web etc.)

Datele cu caracter personal al utilizatorilor Site-ului nostru, vor fi prelucrate în conformitate cu legislația actuală și vor fi utilizate de către societate în următoarele scopuri:

 1. Pentru facturarea produselor;
 2. Prelucrarea și expedierea comenzilor de produse;
 3. Informarea cu privire la statutul comenzilor plasate, prin mesaje transmise prin e-mail;
 4. Evaluarea produselor și serviciilor oferite;
 5. Marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la produse existente sau noi produse exclusiv ale societății nu si ale partenerilor săi sau promoții,
 6. Funcționarea site-ului (creare cont)
 7. Preluarea și soluționarea de către societatea noastră a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 8. Analize cu privire la activitatea economică a societății noastre, cu scopul de a ajuta în managementul operațional;
 9. Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricaror altor plângeri / petiții la care societatea noastră este parte.

Potrivit legii 677/2001, în calitate de utilizator al site-ului, beneficiați de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces asupra datelor dvs. personale.
 2. Dreptul de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
 3. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. 
 4. Dreptul de a vă adresa justiției.
 5. Dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor personale colectate de către noi.

Puteţi modifica în orice moment orice informație deținută despre dvs. Procesul de modificare sau ștergere a datelor dvs se poate realiza prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail [email protected] . Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.